۰


در اپیزود دهم رادیو دی با موضوع "اخلاق" می‌شنوید

تعریف اخلاق از منظر مصطفی ملکیان

نقش تخيل در اخلاقي زيستن، مصطفي ملكيان

قسمتی از کتاب "مسئله‌ی تقصیر" نوشته کارل یاسپرس  و ترجمه فریده فرنودفر و امیر نصری

گزیده ای از کتاب "تعهد اهل قلم" نوشته آلبر کامو  با ترجمه  مصطفی رحیمی

بخشی از صحبت­های فرزان سجودی در نشست نشانه شناسی اخلاق در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ و ارائه مقاله "بررسی جایگاه نظام‌های اخلاقی در تعیین مرزهای خود و دیگری در داستان سیاوش شاهنامه فردوسی" نوشته خود ایشان و نیلوفر ابراهیمی

گزیده‌ای از کتاب "در عین حال" نوشته سوزان سانتاگ با ترجمه رضا فرنام

گزیده­ای از کتاب "فراسوی نیک و بد" نوشته فریدریش نیچه با ترجمه سعید فیروزآبادی

بخش­هایی از کتاب "فضیلت های ناچیز" نوشته ناتالیا کینزبورگ با ترجمه محسن ابراهیم

بخشی از صحبت‌های مصطفی مهرآیین با عنوان "اخلاق علمی به مثابه یک نظام هنجاربخش یا زندان"

بخش­هایی از سخنرانی علی عباسی استاد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی در نشست نشانه شناسی اخلاق در سال ۱۳۹۲

بخش دیگری از کتاب در عین حال نوشته سوزان سانتاگ با ترجمه رضا فرنام

يادداشت مصطفي مهرآيين در مورد كتاب " كشف ديگري همراه لويناس"

متني به قلم محمد مُشكي با عنوان شبه اخلاق


برای ثبت نظر وارد شوید ورود با جیمیل