۱


به روایت بارد – اپیزود بیستم: از روسیه و ژاپن و کره جنوبی، تا اسپانیا و آمریکا و بریتانیا، و از کوئینتین تارانتینو و کریستوفر نولان و کمرون کرو، تا آرماندو یانوچی و الخاندرو اینیاریتو و پدرو آلمودوبار...  گشتی در جهان سینماییِ دو ده ابتدایی هزاره سوم


برای ثبت نظر وارد شوید ورود با جیمیل