۰


به آبجی اشرف گفتم می رم خونه کتابامو بیارم . بهش دروغ گفتم. اگه می گفتم می خوام برم عکس مامانو از تو...

برای ثبت نظر وارد شوید ورود با جیمیل