۰


چرا این افسانه قدیمی، میگه که بچه ها رو لک لک ها میارن؟ چرا مثلا نگفته غازها یا پرستوها ؟ در این اپیزود این افسانه قشنگ رو ریشه یابی میکنیم تا ببینیم چرا آوردن بچه ها رو انداخته اند گردن لک لک ها

برای ثبت نظر وارد شوید ورود با جیمیل