۰


در قسمت شانزدهم از پادکست چکش ميام سراغ بحثی كه باز ارتباط بين حقوق و هنر هست و اون جعل نقاشيه. چند ...

برای ثبت نظر وارد شوید ورود با جیمیل