۰


هر بحرانی میتونه به یه فرصت تبدیل بشه، حتی شیوع بیماری‌های مرگبار و قرنطینه خانگی

تو این قسمت ماجرای بچه زرنگی را می‌شنویم که تو عمل یه بحران بزرگ را به یه فرصت بزرگ‌تر تبدیل کرد


WebSite: http://shirkakaoocast.ir

Telegram: https://t.me/ShirKakaooCast

Twitter: https://twitter.com/ShirKakaooCast

Instagram: https://www.instagram.com/ShirKakaooCast/

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/ShirKakaooCast/message

برای ثبت نظر وارد شوید ورود با جیمیل