۰


در این قسمت داستان دختر کورنگ را می شنوید که عاشق جمشید میشه و ماجراهایی که پیش میاد و گیر افتادن جمشید بدست ضحاک و کشته شدنش بدست این اهریمن ماردوش با ما باشید و به دوستانتان ما را معرفی کنید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a

برای ثبت نظر وارد شوید ورود با جیمیل