۰


تجربه‌های شما از دوران افسردگی چطور شروع شد؟ چقدر زندگیم رو تحت تأثیر قرارداد؟ کی/چی کمکم کرد؟ چطور کنترلش کردم؟ الان در چه وضعیتی هستم؟


برای ثبت نظر وارد شوید ورود با جیمیل