۰


قیچی رو بهم نزنید دعوا میشه. فلانی چشمش شوره. ماشین خریدی قربونی کن. گوشت سوت میکشه دارن غیبتت رو می...

برای ثبت نظر وارد شوید ورود با جیمیل