رادیو ترچشم

طنز اجتماعی در قالب روایت‌گری یه چیزی وسط اشک گریه و اشک خنده.