پرسپولیس لب

پادکست فارسی پرسپولیس لب اولین پادکست تخصصی تیم پرسپولیسه که بدون وابستگی به هیچ نهادی میخواد بازیای پرسپولیس رو بررسی و تحلیل کنه و به اخبار و حواشی پیرامون تیم بپردازه. این پادکست با کمک تیم فوتبال لب تولید میشه