دکتر هو

پادکست دکترهو فارسی، وابسته به سایت هووین، محلی برای بحث و بررسی اپیزودهای دکترهو و تحلیل داستان‌های فرانچایز