یووری رادیو

«یووری!!! بر رادیو» اولین پادکست تخصصی انیمه و مانگا در ایران است. https://twitter.com/YuriOnRADIO