رادیو بلاک چین

رادیو بلاکچین پادکستی با هدف بیان مسائل فنی بلاکچین به زبان ساده است.