روان

در روانپادکست صحنه ای پیدا کرده ایم تا دغدغه هایمان و نظرات متخصصان در مورد موضوعات فرد، رابطه اش با دیگران و جهان پیرامون با شما در میان بگذاریم.