زندگی و فلسفه

اینجا درباره فیلم‌ و فلسفه‌هایی که پشت فیلم‌ها پیدا می‌شه حرف می‌زنم.Telegram|Twitter