گفت رادیو

گفت:رادیو یک پروژه‌ی صوتی است. پروژه‌ای صوتی، که قصد دارد بصورت شنیداری هدف یک نشریه را دنبال کند.