تکل از پشت

من نوید خرّم‌خورشید در این پادکست، درباره اتفاقات روز ورزش ایران و دنیا با شما صحبت خواهم کرد.