SEMICOLON | سمیکالن

سمیکالن یک پادکست سریالی درام به گویندگی میثم دهقانی و نویسندگی میثم دهقانی و مرضیه صادقی است. این پادکست برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست. لطفا برای شنیدن سمیکالن از هدفون استفاده کنید.