کاتبک | پادکست تخصصی فوتبال اروپا

پادکست کات بک هر هفته به بررسی فوتبال اروپا در لیگ‌های معتبر می‌پردازد