یک پنجره

در هر قسمت از پادکست فارسی یک‌پنجره، تجربه‌ی شخصی یک نویسنده یا خبرنگار را روایت می‌کنیم