Tweetcast | توئیت کست

توییت کست یک رسانه صوتی کوتاه است که در زمان‌های کپسولی، حرف‌های کاربردی می‌زند.