کوله پشتی

کوله‌پشتی روایت صوتی است از سفر به مکان‌های مختلف، از نگاه یک مسافر