Radio parham

برنامه های حال حاضرمون #پرساژه که با عادت های خوب و بد ادما شوخی میکنه و #لایی که با حواشی ورزش سر و کار داره