۰


موج بزرگداشت شماره 11

و اما بزرگداشتهای مهم  هفته ی آخر پاییز

🎵بتهون


📚استالین


🎬اسپیلبرگ


🕴🏻بردپیتگویندگان 

فاطمه امیری

علیرضا شعبانعلی

علی علیزاده


کاری از استودیو صداهای همراه 

@accompanimentvoicesstudio

accvs.com


برای ثبت نظر وارد شوید ورود با جیمیل