روزانه‌های ادریس

دیدم بلاگر یا ولاگر بودن خیلی زمان می‌گیره، تصمیم گرفتم اولین پلاگر ایرانی (شاید هم بین‌المللی) بشم. :))