خط تیره

فرقی نمیکنه که، اصلا کسی مگه به ما دیوونه ها گوش میده؟